Polityka prywatności sklepu internetowego Bitgits.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu określenie zasad przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.bitgits.pl  – zwanego dalej Sklepem, Sklepem Internetowym lub Administratorem. Ma ona charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. 

1.2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie Administratorem danych osobowych jest BG Group Monika Posyniak-Wittek, z siedzibą w Szemrowicach 46-380, ul. Leśna 2f, wpisaną do  Centralnej  Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, numer NIP: 6462384305, REGON: 240045502.

1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta pozyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz innych form komunikacji są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów i poszanowania prywatności osób, których dane dotyczą.

1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności  i rozpoczynające się dużą literą (np.  Sklep, Sklep Internetowy, Administrator, Klient, Konsument, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie Sklepu Internetowego Bitgits.pl.

2.   Zakres, cel i czas zbierania oraz przetwarzania danych oraz odbiorcy danych. 

2.1. Zakres przetwarzanych danych

Sklep Internetowy może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: 
a) imię i nazwisko
b) adres poczty elektronicznej 
c) numer(y) telefonu kontaktowego
d) adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj)
e) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy)
f) w wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

Od Klientów mogą być również gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym; Administrator  może gromadzić także adresy IP Klientów, lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

2.2.  Cel zbierania i przetwarzania danych 

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

a) zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży oraz świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto) 
b) kontakt związany z wykonaniem umowy oraz cele księgowe
c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (tzw. Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną 
d) wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży
e) dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym
f) domena, adres IP  mogą być wykorzystywane przez Administratora w celu diagnozowania problemów technicznych z serwerem oraz do generowania i analizowania danych statystycznych pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym, wprowadzaniu udoskonaleń w jego działaniu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

2.3. Czas zbierania i przetwarzania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, świadczenia Usługi Elektronicznej oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie których Klient wyraził zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta. 

2.4.  Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

a) Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu Internetowego.
b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, kurierską lub poprzez firmę świadczącą usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty),  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sklepu Internetowego.
c) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych  za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, niezbędne do zrealizowania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym – Operatorowi płatności.
d) W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.
e) W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. 

3. Pliki Cookies i dane eksploatacyjne 

3.1 Sklep Internetowy używa plików zwanych Cookies (ciasteczka). To niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub innym urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania stron internetowych, jeśli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają  nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas wygaśnięcia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

3.2  Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

a) identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
b) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
c) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
d) dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
e) aby strony i aplikacje działały szybciej i były łatwiejsze w użyciu
f) prowadzenia anonimowych statystyk i badań za pomocą narzędzi analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz jego popularyzacji za pomocą serwisów społecznościowych  

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy, za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików Cookies, jednak w tym przypadku może mieć to wpływ na działanie wybranych funkcjonalności Sklepu Internetowego, które ze swej natury wymagają stosowania tych plików (np. niemożliwym może okazać się złożenie Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku i innych informacji uzupełnianych w procesie składania zamówienia) 

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są na ogół w dziale pomocy wybranej  przeglądarki internetowej. 

3.6. Administrator przetwarza również dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

4. Prawo do kontroli, dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i kasowania 
 
4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4.2. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.3. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.4. W celu realizacji powyższych uprawnień, Klient może skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres siedziby Administratora  lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@bitgits.pl

4.5. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. 

5. Postanowienia końcowe 

5.1.  Sklep Internetowy może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

5.2. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta, w szczególności zabezpiecza danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, czy też  przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów

5.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5.4. Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie, o czym Sklep Internetowy poinformuje klientów drogą mailową z wyprzedzeniem 7 dni. 

5.5. Data ostatniej aktualizacji: 2020.10.22

Załóż nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast Lub Zresetuj hasło