Regulamin Sklepu Internetowego Bitgits

Niniejszy dokument stanowi zbiór zasad i warunków dotyczących zawierania umów sprzedaży poprzez sklep internetowy Bitgits, działający pod adresem www.bitgits.pl, oraz najważniejsze informacje dotyczące Sprzedawcy oraz praw Konsumenta.

§ 1 Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin.
2. Sklep Internetowy -  sklep sprzedaży Internetowej prowadzony przez Sprzedawcę, pod adresem www.bitgits.pl
3. Sprzedawca, Właściciel i Administrator sklepu internetowego Bitgits – oznacza BG GROUP Monika Posyniak-Wittek, z siedzibą w Szemrowicach 46-380, ul. Leśna 2F, wpisaną do Centralnej  Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, numer NIP: 6462384305, REGON: 240045502.
Klient (kupujący) – każdy podmiot kupujący w sklepie, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi elektroniczne lub z którym może być zawarta Umowa sprzedaży 
4. Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
5. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
6. Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu Internetowego mogący być przedmiotem sprzedaży
7. Konto Klienta – obszar informatyczny utworzony indywidualnie dla każdego Klienta po dokonaniu przez Klienta rejestracji (nieodpłatna funkcja sklepu, usługa świadczona drogą elektroniczną)
8. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony Niniejszym Regulaminem, wymaganą do założenia Konta Klienta w Sklepie
9. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie , między Klientem a Sprzedawcą
10. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Towarów.
11. Operator płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze poprzez zewnętrzny system płatności
12. Strona Internetowa Sklepu  - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy działające w domenie www.bitgits.pl

§ 2 Zasady ogólne

1. Sklep Internetowy Bitgits prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu  poprzez stronę internetową   www.bitgits.pl. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

2. Ceny Towarów widoczne w sklepie są całkowitymi cenami  za towar brutto i zawierają podatek VAT. 

3. Na całkowitą cenę zamówienia składają się cena za towar wskazana w sklepie oraz koszty dostawy towaru, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie. 

4. Dla prawidłowego funkcjonowania sklepu potrzebne jest urządzenie z dostępem do internetu oraz przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki Cookies. Dodatkowo dla złożenia zamówienia w Sklepie, niezbędne jest też posiadanie aktywnego konta e-mail oraz aktywnego numeru telefonu.  

5. Sklep Internetowy Bitgits zastrzega sobie, że zdjęcia prezentowanych Towarów są  przykładowe i służą jedynie do prezentacji. Poszczególne partie produktów mogą się różnić  wyglądem i kolorem. Różnice w wyglądzie mogą też wynikać z indywidualnych ustawień monitora Klienta, jednak nie wpływają one na jakość oferowanego towaru i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń. 

6. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także zdjęć Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażonej na piśmie. 

7. Kontakt ze sprzedawcą: 
Adres pocztowy: BG Group, ul. Leśna 2F, 46-380 Szemrowice 
Adres e-mail: sklep@bitgits.pl
Telefon: 505 786 675, 602 118 342 

§ 3 Rejestracja Kupującego  i realizacja zamówienia

1. W celu dokonania nieodpłatnej rejestracji należy poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej www.bitgits.pl  podając niezbędne dane umożliwiające realizację zamówienia: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, numer telefonu, dane dostępowe do konta – aktywny  adres e-mail oraz hasło.

2. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość powitalna będąca potwierdzeniem rejestracji w sklepie Internetowym Bitgits. 

3. W wyniku poprawnie wykonanej rejestracji klient otrzymuje dostęp  do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w sklepie, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych. 

4. Utworzone konto zawiera dane klienta niezbędne do poprawnej realizacji zamówienia. Klient odpowiada i ponosi odpowiedzialność w wyniku podania niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych danych.

5. W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrane produkty do koszyka, przejść do kasy, wybrać metodę płatności za zamówienie oraz sposób dostawy,  wypełniając poprawnie formularz zamówienia. Informacje podane przez klienta w kasie są niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.

6. Sklep Internetowy Bitgits umożliwia również złożenie zamówienia poprzez Stronę Internetową Sklepu bez zakładania konta, w tym celu klient powinien wybrać opcję - kup jako gość. Następnie należy poprawnie wypełnić formularz podając niezbędne dane umożliwiające realizację zamówienia: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu.

7. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez Kupującego. Poprawne złożenie zamówienia, potwierdzone wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przez Kupującego, jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. 

8. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać także telefonicznie w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu lub poprzez e-mail, w obu tych przypadkach konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej. 

9. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad. 

10. Sprzedawca przekaże Konsumentowi drogą elektroniczną fakturę najpóźniej w dniu dostarczenia towaru.  

11. Jeśli realizacja przyjętego poprawnie zamówienia nie będzie możliwa, Sklep Internetowy Bitgits, skontaktuje się z klientem w celu wyjaśnienia i rozwiązania zaistniałej sytuacji.

§ 4 Płatności

1. Płatności w ramach Sklepu Internetowego Bitgits mogą być dokonane poprzez:

• tradycyjny przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy, nr konta Sprzedawcy:
 10 1050 1171 1000 0092 0472 8548
• przelewem elektronicznym lub płatnością BLIK, poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu 60-198, ul. Pastelowa 8
• płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, płatność u Dostawcy w momencie dokonywania dostawy 

2. W przypadku wyboru płatności tradycyjnym przelewem bankowym,  zamówienie otrzymuje status „Oczekujemy na zapłatę” i zostanie przyjęte do realizacji po przesłaniu po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz wpływie należnej kwoty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności Przelewy24, realizacja zamówienia następuje po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy

4. W przypadku wyboru płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, płatność Dostawcy w momencie dokonywania dostawy, realizacja zamówienia następuje po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia

5. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, Sklep internetowy Bitgits oczekuje na realizację płatności do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Jeśli w wymienionym terminie należność nie zostanie zaksięgowana na koncie, zamówienie zostanie anulowane. 

6. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę , opłacenie zamówienia tą metodą będzie możliwe dopiero bezpośrednio po uprzednim złożeniu zamówienia.  

7. Kupujący dokonując zakupów w sklepie Bitgits akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupującemu przysługuje  prawo do wycofania swojej zgody. 

§ 5 Dostawa i czas realizacji zamówienia 

1. Dostawa realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość dostarczenia towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednak wymaga to kontaktu klienta ze Sprzedawcą, przed złożeniem zamówienia,  w celu potwierdzenia takiej możliwości i uzgodnienia szczegółów oraz  kosztów dostawy. Sprzedawca może w zakresie każdego towaru odmówić dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, która to odmowa jest uzależniona od specyfiki produktu.

2. Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia.
 
3. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od rodzaju nabytych towarów, wybranego sposobu dostawy oraz rodzaju płatności.

4. Wysyłka zamówienia realizowana jest w terminie od 1 do 4 dni roboczych od momentu zaksięgowania należności za zakupione towary lub od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przy wyborze opcji „Zamówienie za pobraniem”.

5. Towary zakupione w sklepie mogą być dostarczone za pośrednictwem: 

- firmy kurierskiej 
- poprzez paczkomaty InPost 

Szczegółowe koszty dostawy są podane na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Dostawa

6. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane są pierwszego kolejnego dnia roboczego.

7. Koszty dostawy zamówienia ponosi Klient, chyba że wartość zamówienia przekroczy wartość 200 zł brutto - wówczas dostawa realizowana jest nieodpłatnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.

8. Kupujący po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia ma prawo i obowiązek zbadać stan przesyłki po podpisaniu odbioru w obecności przewoźnika, w szczególności należy zwrócić uwagę czy opakowanie nie zostało uszkodzone, czy taśmy lub plomby naklejone na przesyłkę nie zostały naruszone, oraz czy zgadza się stan ilościowy lub jakościowy zawartości przesyłki. W razie wystąpienia nieprawidłowości lub uszkodzeń w obecności kuriera powinien zostać spisany protokół szkody, który jest podstawą do uznania reklamacji.

9. Sklep Internetowy Bitgits nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu z przyczyn leżących po stronie klienta np. niepoprawny lub niepełny adres dostawy.

§ 6 Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową (towar posiada wady fizyczne lub prawne) – rękojmia

2. Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadamianie sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz. U. z 24.02 2002 r., nr 31 poz. 258), klient powinien zawiadomić sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności towaru z umową niezwłocznie, nie później niż:
• w terminie 3 dni od daty otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego, z zastrzeżeniem, że zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia
• w terminie 3 dni od daty sprzedaży lub otrzymania towaru, w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu oraz dostarczanego do miejsca wskazanego przez kupującego

3. Reklamację można złożyć poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce Kontakt, wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@bitgits.pl lub listownie na adres sklepu internetowego Bitgits (paragraf 1 punkt 3).

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia, krótki opis reklamowanego towaru uzasadniający reklamację oraz konkretne żądania i oczekiwania klienta związane z reklamacją.

5. W przypadku niezgodności towaru z umową, klient może zażądać od sklepu internetowego Bitgits obniżenia ceny towaru lub wymiany na nowy wolny od wad lub odstąpienia od umowy.

6. Sklep Internetowy Bitgits rozpozna sprawę reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego towaru. Klient otrzyma stosowną informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą tradycyjną.

7. W przypadku odrzucenia reklamacji klient również otrzyma stosowną informację na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą tradycyjną,  a reklamowany towar zostanie odesłany do klienta.

8. Jeśli w wyniku postępowania reklamacyjnego zaistnieje konieczność zwrotu wpłaty dla klienta (zwrot częściowy lub całościowy) zostanie on zrealizowany za pośrednictwem tych samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. 

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni od daty zawarcia umowy (podstawa prawna: Dz.U. 2014 poz. 827 rozd.4 art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.).

2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie towaru lub osoba trzecia wskazana przez Konsumenta, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie tego towaru. 

3. Informacja o odstąpieniu od umowy musi zostać przekazana w formie pisemnej, poprzez formularz kontaktowy, e-mail wysłany na adres sklep@bitgits.p lub pocztą tradycyjną wysłaną na adres siedziby sklepu Internetowego Bitgits (paragraf 1 punkt 3)

4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument. 

5. Koszt odesłania towaru do sklepu Internetowego Bitgits ponosi klient.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów będących przedmiotem umowy, następujące w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech towaru.

7. W wyniku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, sklep Internetowy Bitgits zwraca wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostawy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez sprzedającego.

8. Sklep Internetowy Bitgits dokonuje zwrotu płatności w analogiczny sposób do wybranego przez klienta.

9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku kiedy:
• zamówiony produkt został specjalnie wyprodukowany i przygotowany dla klienta według jego indywidualnej specyfikacji
• zamówiony produkt może ulec szybkiemu zepsuciu ze względu na krótki termin przydatności do spożycia
• zamówiony produkt jest dostarczany w zaplombowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych
• zamówiony produkt po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi zakupionymi rzeczami

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze sklepu jest Sprzedawca

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na postawie umowy i w celu jej realizacji,  zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). 

3. Dokonując zakupu w sklepie Bitgits, Klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych innym podmiotom, niezbędnych do realizacji transakcji płatniczej oraz dostawy zakupionych towarów. 

4. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, modyfikowania lub usunięcia.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

6. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§ 10 Zastrzeżenia i postanowienia końcowe

1. Każde składane w sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. 

2. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim. 

3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy

5. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta

6. Data opublikowania regulaminu 22.10.2020 r.

Załóż nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast Lub Zresetuj hasło